Smaka Sverige

Augeri Resurs

Landskap

Väster­botten

Kontaktperson

Anna-Britta Åkerlind

Mejl

anna-britta@augeri.nu

Telefon

070-312 50 04

Augeri Resurs är en förening och ett nätverk av människor som brinner för landsbygdsutveckling och för de små företagens livskraft. Affärsutveckling, produktutveckling, nätverksarbete och kompetensutveckling, med syfte att öka lönsamhet, sysselsättning och attraktionskraft i gröna näringar. Projektet samarbetad med Hushållningssällskapet, landshövdingen, länsstyrelsen, samtliga sju kommuner, Mitt Sverige Turism, Almi Mitt med flera organisationer samt ett 40-tal företag.

Webbplats:

augeri.nulänk till annan webbplats

Uppdaterad 23 januari 2015

Dela

Taggar