Smaka Sverige

Hushållnings­sällskapet Jämtland

Landskap

Jämtland

Kontaktperson

Mattias Grapenfelt, vd

Mejl

mattias.grapenfelt@hus­hallningssallskapet.se

Telefon

063-57 55 30

Hushållningssällskapet i Jämtlands län är en fristående medlemsorganisation. Deras verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden – en uppgift lika aktuell idag som vid starten 1817.

Webbplats:

hushallningssallskapet.se/jamtlandlänk till annan webbplats

Uppdaterad 23 januari 2015