Smaka Sverige

Hushållnings­sällskapet Norrbotten-Västerbotten

Landskap

Väster­botten

Kontaktperson

Helena Zimmer, projekt­koordinator eller Kristina Wickström, matkonsult

Mejl

helena.zimmer@­hushallnings­sallskapet.se eller kristina.wickstrom@­hushallningssallskapet.se

Telefon

070-209 61 01 eller 070-556 41 80