Smaka Sverige

Hushållnings­sällskapet Västmanland

Landskap

Västman­land

Kontaktperson

Karin Bergkvist, matkonsult eller AnnaKarin Landin, matkonsult

Mejl

karin.bergkvist@­hushallnings­sallskapet.se eller annakarin.landin@­hushallningssallskapet.se

Telefon

0727-13 07 00 eller 070-329 17 96

Uppdaterad 23 januari 2015