Smaka Sverige

Länsstyrelsen Uppsala

Landskap

Uppland

Kontaktperson

Martina Dernroth

Mejl

martina.dernroth@­lansstyrelsen.se

Telefon

010-223 32 35

Uppdaterad 23 januari 2015