Smaka Sverige

Länsstyrelsen Västmanland

Landskap

Västman­land

Kontaktperson

Elisabeth Zimmer, enhetschef

Mejl

elisabeth.zimmer@lans­styrelsen.se

Telefon

070-210 85 14

Uppdaterad 23 januari 2015