Smaka Sverige

Länsstyrelsen Västra Götaland

Landskap

Bohuslän

Kontaktperson

Lena Björkqvist, samordnare mat

Mejl

lena.bjorkqvist@lans­styrelsen.se

Telefon

010-224 56 27

Uppdaterad 23 januari 2015