Smaka Sverige

LRF Jämtland

Landskap

Jämtland

Kontaktperson

Ing-Marie Jirhed, regionchef

Mejl

ing-marie.jirhed@lrf.se

Telefon

063-55 10 93

LRF Jämtland är en ideell förening och en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF Jämtland har nära 4 500 medlemmar som driver över 2 000 företag i Jämtlands län (2014). LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Webbplats:

lrf.se/jamtlandlänk till annan webbplats

Uppdaterad 14 januari 2015

Dela

Taggar