Smaka Sverige

Regional Matkultur Halland

Landskap

Halland

Kontaktperson

Eva Hessel

Mejl

eva.hessel@hushall­ningssallskapet.se

Telefon

035-465 08

Regional Matkultur Halland är en ekonomisk förening. Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra dem gemensamt, utifrån deras halländska mat. I Halland är det Hushållningssällskapet som håller ihop och samordnar nätverket.

Webbplats:

hushallningssallskapet.se/hallandlänk till annan webbplats

Uppdaterad 23 januari 2015

Dela