Smaka Sverige

Västsvenska Turistrådet

Landskap

Bohuslän

Kontaktperson

Henrik Johansson, Gunilla Davidsson

Mejl

henrik.johansson@­vastsverige.com, gunilla@lacko­kinnekulle.se

Telefon

031-81 83 43, 0510-200 96

Västsvenska Turistrådet är Västra götalandsregionens helägda bolag för turism och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets utveckling och marknadsföring som destination. Den gemensamma visionen om ”Det goda livet” utgår från det övergripande målet om hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Webbplats:

vastsverige.com/vastsvenska-turistradet/länk till annan webbplats

Uppdaterad 23 januari 2015

Dela

Taggar