Smaka Sverige

Kalles kaviar är en av de produkter som nämnts under kartläggningen. Foto: Hasse Holmberg/TT

Produkter som är skyddade varumärken

Under 2014 genomförde Jordbruksverket en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område. Ett av syftena med kartläggningen har varit att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för kommande ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk.

Grundläggande krav

Utifrån en större mängd insamlade produkter har ett urval gjorts av produkter som uppfyller de grundläggande kraven för ansökan om skyddad beteckning:

  • Produkten har en koppling till ett specifikt geografiskt område.
  • Produkten tillverkas inom det geografiska området.
  • Produkten har inte något registrerat varumärke.
  • Produkten har varit i produktion i mer än 30 år.

Etablerade varumärken

Ett antal produkter som redan  är etablerade varumärken har identifierats vid urvalet. Det kan gälla registrerade varumärken likväl som produktnamn som är starkt förknippade med en enskild producent. I den mån dessa produkter har varumärkesskydd kan de generellt sett inte komma i fråga för en ansökan om skyddad beteckning med mindre än att de befintliga producenterna är villiga att släppa på varumärkesskyddet. Produkterna är ofta av så stort värde för sitt geografiska område att de ändå behöver nämnas i sammanhanget.

Nedanstående är en förteckning över produkter som har nämnts under kartläggningen och som är etablerade varumärken.

Bohuslän

Kalles kaviar

Saltängslamm

Dalarna

Gustafskorv

Halland

Hallands grova

Halländskt öl från Krönleins

SIA-Glass

Kvibille Cheddarost

Kvibille Ädelost

Skottorps Ambrosia Special

Hälsingland

Forbondekorv

Lappland

Jokkmokkskorv

Närke

Ekströms blåbärssoppa

Ekströms nyponsoppa

Kumlakorv

Skåne

Blå Hven

Engelholms-Glass

Perstorps ättika

Småland

Bullens Pilsnerkorv

Rishultskorv

Småländsk öl från Åbro

Södermanland

Skogaholmslimpa

Skånepepparkakor

Tollarpskorv

Västerbotten

Nyåkers pepparkakor

Västerbottenost

Västergötland

Billingeost

Kling-Glass

Gäsene hushållsost

Gäsene special

Gäsene Sjuhäradsost

Wrångbäcksost

Östergötland

Boxholms Gräddost

Kindalimpa

Kisapepparkakor

Uppdaterad 15 januari 2015

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar