Smaka Sverige

Koggost

Koggost. Foto: Patrik Von Corswant

Kategori

Ost

Landskap

Gotland

I produktion sedan

År 1958

Produktbeskrivning

Lagrad hårdost

Historia

Koggost har tillverkats på Gotland sedan år 1958. År 1980 blev koggosten en lagrad, rundpipig, klotrund ost. Den tillverkades fram år 1991, då mejeriet i Klintehamn lades ner. Därefter tillverkades den några år vid mejeriet i Gällstad i Västergötland innan den helt försvann från marknaden år 1995. Tillverkningen återupptogs år 2011 av Stafva gårdsmejeri (1).

Producenter

År 2014 fanns en producent av koggost.

Kommentar

En ansökan om ursprungsskydd har tagits fram.

Källor

  1. Wikipedia

Uppdaterad 13 januari 2015