Smaka Sverige

Gutefår

Gutefår. Foto: Urban Wigert

Kategori

Får

Geografisk utbildning

Södra och mellersta SverigeBeskrivning

Gutefåret är lättare i typen och har en päls av helt annan kvalité jämfört med gotlandsfår. Gutefårens färg varierar i vitt, grått, svart, skäck och till och med i bruna nyanser. Både baggar och tackor har horn, men baggens horn är kraftigare än tackans.

Historia

Liksom gotlandsfåren härstammar gutefåren från det gotländska utegångsfåret. I samband med att man påbörjade avelsarbetet med inriktning på det som idag är rasen gotlandsfår fanns det även ett antal personer som värnade om det ursprungliga utegångsfåret och samlade in behornade utegångsfår. På 1940-talet fanns endast ett dussin gutefår i Sverige men tack vare bevarandearbetet har stammen ökat stadigt. Namnet gute är en sammansättning av det ursprungliga namnet gotländskt utegångsfår.

Bevarande

Det finns två föreningar som arbetar för bevarandet av gutefåren, Föreningen Gutefåret och Gutefårakademin. Bevarandearbetet baseras på dessa föreningars plan för avel med allmogefår och organiseras i respektive genbankssystem. Alla djurdata på godkända djur registreras i Elitlamm som är Fåravelsförbundets officiella databas.

Marknad

Gutefår hålls huvudsakligen som naturvårdare. Det pågår även ett arbete för att få kött från gutefår ursprungscertifierat.

Källor

Uppdaterad 13 januari 2015

Dela